infoengine

Morlan

Location

Sefydlwyd Canolfan Morlan gan Gapel y Morfa, yr eglwys Bresbyteraidd leol, yn 2005 gyda’r bwriad o hybu bywyd cymunedol – yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol, yn lleol a thu hwnt. Y mae’n anelu at fod yn bont rhwng yr eglwys a’r gymdeithas o’i chwmpas ac mae wedi datblygu’n adnodd pwysig yn yr ardal.

Ond mae Morlan yn llawer mwy nag adeilad …

… mae’n fan cyfarfod – i greu a thrafod, i wrando a dysgu, i ysgogi a chalonogi, i gyd-ddeall a chlosio, i rannu a chyfrannu … tir canol rhwng yr eglwys a phawb sy’n byw yn ein cymdeithas amlddiwylliannol.

Gellir llogi ystafelloedd Morlan – neuadd fawr, dwy ystafell bwyllgor a bar coffi – ar gyfer pob math o weithgareddau.

Mae Morlan ei hun hefyd yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn a dyma sy’n bennaf gyfrifol am gyflawni gweledigaeth y ganolfan.

O ran gweinyddiaeth ac ethos, canolfan Gymraeg ydyw ond mae’n gwasanaethu cymuned ddwyieithog; mae hefyd yn ganolfan Fasnach Deg ymroddedig.

Provided by Morlan Service located in Aberystwyth
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Morlan has a large hall and two committee rooms for hire. A room can be hired for as little as one hour or for longer periods - morning, afternoon or evening - at very competitive rates, and we offer...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Morlan has rooms for hire which are suitable for a wide range of activities - from small interviews to large committees, from concerts, plays and films, to book fairs, social evenings and dance classe...

Provided by Morlan Service located in Aberystwyth Arts/Culture/Heritage Community Religion
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Morlan is a centre that aims to promote community life - culturally and spiritually, locally and further afield. It was established in April 2005 to create a bridge between the church and the local co...

Provided by Morlan Service located in Aberystwyth Arts/Culture/Heritage Community Religion
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Morlan organises a programme of events throughout the year - discussions and debates, plays and presentations, art exhibitions and more. Details are on our website where you can sign up to our e-bulle...